Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

20334. Treball de Fi de Grau de Matemàtiques (2017-18)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre el reglament del Treball de Fi de Grau

Podeu consultar el detalls del reglament i dels processos administratius per a la realització del Treball de Fi de Grau dels estudis de la Escola Politècnica Superior.


Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 66 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 12 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 138 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GMAT

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Anual