Grau d'Infermeria (Pla 2009) a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

21601. Conducta, Salut i Qualitat de Vida (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (10) - GRUP 10, 1S, MENORCA

  • Professorat
   Rosalía García Quilis
  • Responsable
   Rosalía García Quilis
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Primer semestre

 • (10) - GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2009-10

Període : Primer semestre

 • (10) - GRUP 10, 1S, MENORCA

  • Professorat
   Rosalía García Quilis
  • Guia docent
   Pendent