Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir.

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

En aquest sentit, la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.
El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

  1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
  2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
  3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
  4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   84   6   78   12 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21604 - Determinants Socials de la Salut Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22700 - Anatomia Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22703 - Bioquímica i Nutrició Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre, Segon semestre
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre, Segon semestre
21608 - Comunicació i Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22705 - Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22704 - Educació i Promoció de la Salut Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22711 - Farmacologia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22712 - Infermeria de l'Adult I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22713 - Infermeria de l'Adult II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21615 - Pràctiques Clíniques I Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
21619 - Infermeria en la Persona Gran Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22714 - Infermeria de l'Adult III Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22715 - Infermeria de l'Adult IV Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de la Salut Mental Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Obligatòria 3,0 Català Primer semestre
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i la Família Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22720 - Pràctiques Clíniques II Pràctiques externes 12,0 Català Primer semestre
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22722 - Infermeria de l'Adult V Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22723 - Infermeria de l'Adult VI Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22724 - Cures Pal·liatives Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22725 - Pràctiques Clíniques III Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22750 - Pràctiques Clíniques IV Pràctiques externes 9,0 Català Primer semestre
22751 - Pràctiques Clíniques V Pràctiques externes 9,0 Català Primer semestre
22729 - Pràctiques Clíniques VII Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria Treball de fi de grau 12,0 Català, Castellà Anual
22728 - Pràctiques Clíniques VI Pràctiques externes 12,0 Català Convocatòria única
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21686 - Tècniques de Relaxació Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Optativa 3,0 Català Primer semestre
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21679 - Ergonomia Optativa 3,0
22732 - Maneig Infermer de Radiacions Electromagnètiques Optativa 3,0
22734 - Tec.Específiques a Pacients durant el seu Primer any de Vida Optativa 3,0
22735 - Rols en els Diferents Àmbits de la Infermaria Perioperatòria Optativa 3,0
22736 - Infermeria d'Urgència en l'Àmbit Extrahospitalari Optativa 3,0
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Científics Optativa 3,0
22738 - Infermeria en Teràpia Intensiva Optativa 3,0
22739 - Mindfulness Optativa 3,0
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut Optativa 3,0
22743 - Gènere, Salut i Atenció Sanitària Optativa 3,0
22744 - El Lideratge Infermer en les Polítiques de Salut: respons.profes.social Optativa 3,0
22745 - Cures Infermeres al Nounat Crític als Familiars Optativa 3,0
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Àmbit de la Salut Optativa 3,0
22747 - Competència Oral per a Professionals de la Salut Optativa 3,0
22748 - Salut Laboral Optativa 3,0
22749 - Electrocardiografia Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Infermeria primer curs grup matí cronograma exàmens
Infermeria primer curs grup tarda cronograma exàmens
Infermeria segon curs grup matí cronograma exàmens
Infermeria segon curs grup tarda cronograma exàmens