Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

21760. Empresa (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
  • Grup horari
 • (95) - GRUP 95, 1S, GEAM, GEEI, GEIN, GIN2, GMIT, GTTT

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI, GIN2

  • Professorat
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Responsable
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Guia docent
 • (95) - GRUP 95, 1S, GEAM, GEEI, GEIN, GIN2, GMIT, GTTT

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI

  • Professorat
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Responsable
   Jordi Ripollés Piqueras
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (5) - GRUP 5, 1S, GEEI

  • Professorat
   Antoni Serra Serra
  • Responsable
   Antoni Serra Serra
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Primer semestre