Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

El grau de Física dóna una formació general en una disciplina bàsica que fonamenta la ciència i la tecnologia. En són alguns objectius: conèixer els fenòmens físics, les teories i les lleis físiques principals; dominar mètodes matemàtics i numèrics; aplicar solucions conegudes en la resolució de problemes nous; i capacitar per realitzar experiments en un laboratori. En el grau s'adquireixen competències transversals, com les capacitats d'analitzar i sintetitzar o comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; i específiques, con les capacitats de saber descriure el món físic usant les matemàtiques, o comparar críticament els resultats d'un càlcul basat en un model físic amb les conclusions d'observacions i experiments.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21000 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21001 - Física General I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21002 - Química I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21004 - Física Assistida per Ordinador Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21005 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
21006 - Física General II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21007 - Química II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21008 - Laboratori de Física General Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21009 - Càlcul Vectorial Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21010 - Equacions Diferencials I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21011 - Mecànica Clàssica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21012 - Termodinàmica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21013 - Circuits Elèctrics Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21014 - Variable Complexa Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21015 - Equacions Diferencials II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21016 - Mecànica Analítica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21017 - Òptica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21018 - Física Experimental I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21019 - Instrumentació Electrònica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21020 - Electromagnetisme I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21021 - Física de Medis Continus Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21022 - Física Quàntica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21023 - Espais de Funcions Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21024 - Física Computacional Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21025 - Electromagnetisme II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21026 - Física Estadística Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21027 - Mecànica Quàntica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21028 - Física Experimental II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21029 - Física de l'Estat Sòlid Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21030 - Física Atòmica i Molecular Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21031 - Mecànica Estadística Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21032 - Electrònica Física Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21033 - Física Nuclear i de Partícules Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21034 - Treball de Fi de Grau de Física Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21037 - Sistemes Dinàmics Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21038 - Electromagnetisme Aplicat Optativa 3,0 Català Primer semestre
21045 - Astrofísica Optativa 6,0 Català Primer semestre
21049 - Física de l'Atmosfera Optativa 6,0 Català Primer semestre
21051 - Física del Medi Ambient Optativa 3,0 Català Primer semestre
21052 - Física Mèdica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21044 - Càlcul Tensorial i Grups Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
21046 - Biofísica Optativa 6,0 Català Segon semestre
21047 - Econofísica Optativa 3,0 Català Segon semestre
21054 - Oceanografia Física Optativa 6,0 Català Segon semestre
21055 - Relativitat i Cosmologia Optativa 6,0 Català Segon semestre
21146 - English for Science Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21056 - Pràctiques Externes de Física Optativa 6,0 Català Anual
21035 - Acústica Optativa 6,0
21036 - Mecànica de Sòlids Optativa 6,0
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions Optativa 6,0
21040 - Física de la Matèria Condensada Optativa 6,0
21041 - Física dels Materials Optativa 6,0
21042 - Física Experimental III Optativa 6,0
21043 - Instrumentació Aplicada Optativa 6,0
21048 - Electrònica Digital Optativa 6,0
21050 - Física del Clima Optativa 6,0
21053 - Nanoestructures Optativa 3,0
21057 - Electrònica Digital Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Física. Primer curs cronograma exàmens
Grau de Física 1r curs 1r semestre cronograma exàmens
Grau de Física 1r curs 2n semestre cronograma exàmens