Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

20879. Pràctiques Externes del Grau de Llengua i Literatures Espanyoles (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre