Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau en Economia 3r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20619 - Economia de la Informació   GRUP 40 + 41 (MATÍ) GECO 23/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20619 - Economia de la Informació   GRUP 40 + 41 (MATÍ) GECO 05/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20619 - Economia de la Informació   GRUP 41 + 40 (MATÍ) GECO 23/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20619 - Economia de la Informació   GRUP 41 + 40 (MATÍ) GECO 05/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20619 - Economia de la Informació   GRUP 42 (HORABAIXAÍ) GECO 23/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20619 - Economia de la Informació   GRUP 42 (HORABAIXAÍ) GECO 05/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 40 GECO MATÍ (ANGLÈS) 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 40 GECO MATÍ (ANGLÈS) 06/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 41 GECO MATÍ 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 41 GECO MATÍ 06/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 42 GECO HORABAIXA 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 42 GECO HORABAIXA 06/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 40+41 GECO MATÍ 17/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 40+41 GECO MATÍ 08/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 41+40 GECO MATÍ 17/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 41+40 GECO MATÍ 08/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 42 GECO HORABAIXA 17/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 42 GECO HORABAIXA 08/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20623 - Macroeconometria   GRUP 40 GECO MATÍ (ANGLÈS) 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20623 - Macroeconometria   GRUP 40 GECO MATÍ (ANGLÈS) 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20623 - Macroeconometria   GRUP 41 GECO MATÍ 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20623 - Macroeconometria   GRUP 41 GECO MATÍ 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20623 - Macroeconometria   GRUP 42 GECO HORABAIXA 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20623 - Macroeconometria   GRUP 42 GECO HORABAIXA 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 40+41 GECO MATÍ 13/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 40+41 GECO MATÍ 10/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 41+40 GECO MATÍ 13/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 41+40 GECO MATÍ 10/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 42 GECO HORABAIXA 13/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 42 GECO HORABAIXA 10/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 40+41 GECO MATÍ 19/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 40+41 GECO MATÍ 06/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 41+40 GECO MATÍ 19/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 41+40 GECO MATÍ 06/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 42 GECO HORABAIXA = GADE 82 = 33 GAID 19/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 42 GECO HORABAIXA = GADE 82 = 33 GAID 06/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20626 - Economia del Turisme   GRUP 40+41 GECO MATÍ 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 40+41 GECO MATÍ 09/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 41+40 GECO MATÍ 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 41+40 GECO MATÍ 09/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 42 GECO HORABAIXA 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 42 GECO HORABAIXA 09/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08