Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau en Economia 3r curs g. 42 (h) i Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GECO (MATEIX HORARI MATÍ) 11/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16
20214 - Història del Món Actual   ESTUDIS GECO (MATEIX HORARI MATÍ) 28/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
20619 - Economia de la Informació   GRUP 42 (HORABAIXAÍ) GECO 23/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20619 - Economia de la Informació   GRUP 42 (HORABAIXAÍ) GECO 05/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 42 GECO HORABAIXA 19/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20620 - Economia Ambiental   GRUP 42 GECO HORABAIXA 06/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 42 GECO HORABAIXA 17/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable   GRUP 42 GECO HORABAIXA 08/02/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20623 - Macroeconometria   GRUP 42 GECO HORABAIXA 15/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20623 - Macroeconometria   GRUP 42 GECO HORABAIXA 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 42 GECO HORABAIXA 13/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20624 - Cicles i Polítiques   GRUP 42 GECO HORABAIXA 10/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 42 GECO HORABAIXA = GADE 82 = 33 GAID 19/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes   GRUP 42 GECO HORABAIXA = GADE 82 = 33 GAID 06/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20626 - Economia del Turisme   GRUP 42 GECO HORABAIXA 15/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20626 - Economia del Turisme   GRUP 42 GECO HORABAIXA 09/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 20/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 91 GECO MATI = GADE 81 09/07/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 20/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20646 - Imposició sobre la Renda Personal   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA = GADE 82 09/07/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB09
20650 - Comptabilitat   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 14/06/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20650 - Comptabilitat   OPTATIVA GRUP 92 GECO HORABAIXA 11/07/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 12/06/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 12/06/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
21145 - Business English   GECO (90) MATÍ (GG-X01) + GGEO (GG-X01) 05/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GECO (91) MATÍ (GG-X01) + GAID (33) (GG-X01) 22/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
21145 - Business English   GECO (91) MATÍ (GG-X01) + GAID (33) (GG-X01) 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GECO (91) MATÍ (GG-X01) + GAID (33) (GG-X01) 05/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21145 - Business English   GECO (92) HORABAIXA 92-83GG-X01-X02-X03+GADE + GRLA-GAID (03-33) X01 12/06/2018 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Sala d'actes. Primera planta
21145 - Business English   GECO (92) HORABAIXA 92-83GG-X01-X02-X03+GADE + GRLA-GAID (03-33) X01 05/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
21211 - Dret de Societats   GRUP 60 GADE-GECO (MATÍ) 20/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
21211 - Dret de Societats   GRUP 60 GADE-GECO (MATÍ) 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats   GRUP 61 GADE-GECO (MATÍ) 20/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
21211 - Dret de Societats   GRUP 61 GADE-GECO (MATÍ) 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
21211 - Dret de Societats   GRUP 67 GADE-GECO (HORABAIXA) 20/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
21211 - Dret de Societats   GRUP 67 GADE-GECO (HORABAIXA) 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08