Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

21145. Business English (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

  • (90) - GRUP 90, 2S, GECO

  • (92) - GRUP 92, 2S, GECO

    • Professorat
      Noelia Josefa Madrazo Puente
    • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

  • (90) - GRUP 90, 2S, GECO