Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

20805. Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors