Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21833. La Traducció i Mediació Intercult. en Entorns Prof. del Turisme: Anglès (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre