Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

306 crèdits - Facultat de Turisme

21209. Economia Industrial (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (34) - GRUP 34, 2S, GATU

  • Professorat
   Alejandro Forcades Pujol
  • Places
   55
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
  • Grup horari