Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20367. Replantejaments i Topografia (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20352 - Sistemes de Representació de l'Espai
 • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 20357 - Expressió Gràfica en Edificació

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S, GEED

  • Professorat
   Jeroni Perelló Vallespir, Joan Miquel Seguí Colomar
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (6) - GRUP 6, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre