Grau

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Grau en Economia 2n curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 30 MATÍ GECO (ANGLÈS) 22/01/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 30 MATÍ GECO (ANGLÈS) 07/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 31 MATÍ GECO 22/01/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 31 MATÍ GECO 07/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 32 HORABAIXA GECO + GETU (35) 22/01/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA03
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques   GRUP 32 HORABAIXA GECO + GETU (35) 07/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA02
20610 - Economia del Benestar   GRUP 30 + 31 MATÍ GECO + GETU (35) 12/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20610 - Economia del Benestar   GRUP 30 + 31 MATÍ GECO + GETU (35) 06/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20610 - Economia del Benestar   GRUP 31 + 30 MATÍ GECO + GETU (35) 12/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20610 - Economia del Benestar   GRUP 31 + 30 MATÍ GECO + GETU (35) 06/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20610 - Economia del Benestar   GRUP 32 HORABAIXA GECO 12/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
20610 - Economia del Benestar   GRUP 32 HORABAIXA GECO 06/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 30 + 31 MATÍ GECO 17/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 30 + 31 MATÍ GECO 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 31 + 30 MATÍ GECO 17/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 31 + 30 MATÍ GECO 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 32 HORABAIXA GECO + GETU (35) 17/01/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica   GRUP 32 HORABAIXA GECO + GETU (35) 07/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 30 + 31 GECO MATÍ 11/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 30 + 31 GECO MATÍ 08/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 31 + 30 GECO MATÍ 11/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 31 + 30 GECO MATÍ 08/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 32 GECO HORABAIXA + GETU (35) 11/01/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
20612 - Introducció a l'Econometria   GRUP 32 GECO HORABAIXA + GETU (35) 08/02/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20613 - Macroeconomia I   GRUP 30 + 31 GECO + 35 GETU MATÍ 18/01/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20613 - Macroeconomia I   GRUP 30 + 31 GECO + 35 GETU MATÍ 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20613 - Macroeconomia I   GRUP 31 + 30 GECO + 35 GETU MATÍ 18/01/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20613 - Macroeconomia I   GRUP 31 + 30 GECO + 35 GETU MATÍ 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20613 - Macroeconomia I   GRUP 32 GECO HORABAIXA 18/01/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20613 - Macroeconomia I   GRUP 32 GECO HORABAIXA 09/02/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20614 - Organització Industrial   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) 20/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20614 - Organització Industrial   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) 11/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20614 - Organització Industrial   GRUP 31 GECO MATÍ 20/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20614 - Organització Industrial   GRUP 31 GECO MATÍ 11/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20614 - Organització Industrial   GRUP 32 GECO HORABAIXA + GETU (35) 20/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
20614 - Organització Industrial   GRUP 32 GECO HORABAIXA + GETU (35) 11/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB07
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB08
20615 - Economia Financera   GRUP 30 + 31 GECO MATÍ + GETU 35 06/07/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI03.
20615 - Economia Financera   GRUP 31 + 30 GECO MATÍ + GETU 35 06/07/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI03.
20615 - Economia Financera   GRUP 32 GECO HORABAIXA 06/07/2018 12:00 - 15:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI02.
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica. 1ª planta,bloc B.Aula AI03.
20616 - Sector Públic   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) 14/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20616 - Sector Públic   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) 09/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20616 - Sector Públic   GRUP 31 GECO MATÍ + GETU (35) 14/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20616 - Sector Públic   GRUP 31 GECO MATÍ + GETU (35) 09/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20616 - Sector Públic   GRUP 32 GECO HORABAIXA 14/06/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB25
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
20616 - Sector Públic   GRUP 32 GECO HORABAIXA 09/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB22
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB23
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB24
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB26
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB27
20617 - Microeconometria   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) + GETU (35) 13/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20617 - Microeconometria   GRUP 30 GECO MATÍ (ANGLÈS) + GETU (35) 05/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20617 - Microeconometria   GRUP 31 GECO MATÍ 13/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20617 - Microeconometria   GRUP 31 GECO MATÍ 05/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20617 - Microeconometria   GRUP 32 GECO HORABAIXA 13/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB06
20617 - Microeconometria   GRUP 32 GECO HORABAIXA 05/07/2018 09:00 - 12:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20618 - Macroeconomia II   GRUP 30 + 31 GECO + 35 GETU MATÍ 11/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20618 - Macroeconomia II   GRUP 30 + 31 GECO + 35 GETU MATÍ 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20618 - Macroeconomia II   GRUP 31 + 30 GECO + 35 GETU MATÍ 11/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20618 - Macroeconomia II   GRUP 31 + 30 GECO + 35 GETU MATÍ 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
20618 - Macroeconomia II   GRUP 32 GECO HORABAIXA 11/06/2018 10:00 - 13:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB03
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB05
20618 - Macroeconomia II   GRUP 32 GECO HORABAIXA 10/07/2018 16:00 - 19:00
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB01
 • Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AB04