Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

20522. Direcció Estratègica (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )