Grau de Dret a Eivissa

240 crèdits - Facultat de Dret

En què consisteix?

Aquest títol facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics.

Què hi aprendràs?

Es promourà la curiositat i l'afany per aconseguir nivells més especialitzats de coneixement, i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries per al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica i manejar les tecnologies de la informació.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Advocat, procurador, notari, registrador, jutge, fiscal, secretari judicial, funcionari de l'Administració pública (escala superior i mitjana), funcionari d'organitzacions internacionals, assessoria (d'empreses, sindicats, ONG, etc.), professorat universitari...

Així mateix, els estudiants de GDRE disposen d’un servei d’orientació professional (OpenDer), amb tutories, col·loquis amb professionals i informació sobre sortides professionals. També poden seguir el compte de Twitter @OpenDerUIB.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
30 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 12,88€ (*)
Cost total de 1r curs de 1a matrícula amb taxes incloses per a menors de 28 anys 820,52€ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2016-17

Vols més informació?

Antonio Conde Tejón
Contacta amb el cap d'estudis: Antonio Conde Tejón