Prova abans de la finalització del període lectiu

Prova de coneixement de la llengua anglesa per acreditar el nivell d’ànglès per a l’obtenció dels títols de grau oficials de la UIB

D’acord amb l’article 19.1.b) de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), es convoca una prova sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Informació sobre la prova

Requisit de matrícula: Estar matriculat/ada en un estudi oficial de grau de la UIB.

La prova permet verificar el coneixement de la llengua anglesa per a l’obtenció de la titulació de grau.

Data, hora i llocs

Dia
30 de maig de 2017
Hora
9.30 hores
Llocs
  • Mallorca: aula A14 de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
  • Seu universitària de Menorca: aula 10
  • Seu universitària d'Eivissa i Formentera: aula AC01, planta0


A les mateixes aules s’informarà de la realització de la part oral, que serà el mateix dia 30 de maig.

  • La matricula per fer la prova s'ha de formalitzar abans del dia 30 de maig.
  • L’estructura de la prova es pot consultar en aquest document
  • La realització de la prova comporta l'abonament de 75 euros.
  • La durada de les quatre primeres seccions és de 2 hores i 30 minuts amb 30 minuts de descans.
  • La prova només és aplicable als estudis oficials de la UIB. No s'expedirà cap certificat sobre aquesta acreditació.

Formalització de la matrícula

Per formalitzar la matrícula heu d’accedir a UIBdigital, Gestions i serveis, Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Matrícula a l’examen per acreditar el nivell de llengua anglesa requerit per als títols de grau.

  • Termini: del 8 al dia 24 de maig de 2017
  • Preu: 75 euros