Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 4art curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura   GRUP 1, 2S 12/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura   GRUP 1, 2S 28/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-19
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència   GRUP 1, 2S 08/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-03
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència   GRUP 1, 2S 25/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-02
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual   GRUP 1, 2S 06/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-04
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual   GRUP 1, 2S 26/06/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-19
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica   GRUP 1, 2S 04/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-13
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica   GRUP 1, 2S 25/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-14
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes   GRUP 1, 2S 18/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes   GRUP 1, 2S 19/06/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-16
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes   GRUP 1, 2S 06/09/2018 16:00 - 19:00
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes   GRUP 1, 2S 07/09/2018 16:00 - 19:00
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 09/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-22
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània   GRUP 1, 1S 05/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-22
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 15/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans   GRUP 1, 1S 05/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20734 - Història de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 17/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20734 - Història de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 06/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-22
20735 - Mètrica   GRUP 1, 1S 19/01/2018 16:00 - 19:00
20735 - Mètrica   GRUP 1, 1S 06/02/2018 16:00 - 19:00
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 08/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-23
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana   GRUP 1, 1S 06/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-23
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 11/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20741 - Onomàstica   GRUP 1, 1S 07/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 12/01/2018 16:00 - 19:00
20747 - Traductologia   GRUP 1, 1S 08/02/2018 16:00 - 19:00
20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits   GRUP 1, 1S 16/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits   GRUP 1, 1S 08/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-23
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 18/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-23
20750 - Ensenyament del Català com a L2   GRUP 1, 1S 09/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-23
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 19/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-05
20878 - English for Philology and Philosophy   GRUP 1, 1S, GFIL, GLLC 09/02/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 10/01/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 11/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 15/01/2018 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-11
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 07/02/2018 16:00 - 19:00 Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S Cancelat!
08/02/2018 16:00 - 19:00
Ramon Llull Aula A-08
21801 - English Language I   GRUP 1, 1S 09/02/2018 10:00 - 13:00 Ramon Llull Aula A-11