Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 3r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració   GRUP 1, 1S 16/01/2019 10:00 - 13:00
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració   GRUP 1, 1S 06/02/2019 10:00 - 13:00
20714 - Gramàtica Històrica Catalana   GRUP 1, 1S 10/01/2019 10:00 - 13:00
20714 - Gramàtica Històrica Catalana   GRUP 1, 1S 05/02/2019 10:00 - 13:00
20715 - Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme   GRUP 1, 1S 18/01/2019 10:00 - 14:00
20715 - Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme   GRUP 1, 1S 07/02/2019 10:00 - 14:00
20716 - Teoria del Folklore   GRUP 1, 1S 23/01/2019 09:00 - 13:00
20716 - Teoria del Folklore   GRUP 1, 1S 08/02/2019 09:00 - 13:00
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia   GRUP 1, 2S 05/06/2019 10:00 - 13:00
20718 - Variació Lingüística   GRUP 1, 2S 10/06/2019 10:00 - 14:00
20718 - Variació Lingüística   GRUP 1, 2S 02/07/2019 10:00 - 14:00
20719 - Literatura Catalana dels Períodes Romàntic i Realista   GRUP 1, 2S 20/06/2019 10:00 - 14:00
20719 - Literatura Catalana dels Períodes Romàntic i Realista   GRUP 1, 2S 05/07/2019 10:00 - 14:00
20720 - Etnopoètica Catalana   GRUP 1, 2S 18/06/2019 10:00 - 14:00
20720 - Etnopoètica Catalana   GRUP 1, 2S 04/07/2019 10:00 - 14:00
20721 - Planificació Lingüística   GRUP 1, 2S 12/06/2019 10:00 - 14:00
20721 - Planificació Lingüística   GRUP 1, 2S 03/07/2019 10:00 - 13:00
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany)   GRUP 1, 1S 14/01/2019 10:00 - 13:00
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany)   GRUP 1, 1S 08/02/2019 10:00 - 13:00
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)   GRUP 1, 1S 14/01/2019 10:00 - 13:00
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)   GRUP 1, 1S 08/02/2019 10:00 - 13:00
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)   GRUP 1, 1S 14/01/2019 10:00 - 13:00
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)   GRUP 1, 1S 08/02/2019 10:00 - 13:00