Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Bioquímica. Quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 14/01/2019 16:00 - 19:00
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 05/02/2019 09:00 - 12:00
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 16/01/2019 16:00 - 19:00
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 06/02/2019 09:00 - 12:00
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 18/01/2019 16:00 - 19:00
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 07/02/2019 09:00 - 12:00
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 10/01/2019 16:00 - 19:00
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 04/02/2019 09:00 - 12:00
21522 - Patologia Molecular   GRAU BIOQUÍMICA 07/06/2019 16:00 - 19:00
21522 - Patologia Molecular   GRAU BIOQUÍMICA 04/07/2019 09:00 - 12:00
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències   GRAU BIOQUÍMICA 11/06/2019 16:00 - 19:00
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències   GRAU BIOQUÍMICA 08/07/2019 09:00 - 12:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 27/06/2019 09:00 - 14:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 27/06/2019 15:30 - 20:30
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 28/06/2019 09:00 - 14:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 28/06/2019 15:30 - 20:30
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 22/01/2019 09:00 - 12:00
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 22/01/2019 09:00 - 12:00
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer   OPTATIVA BIOQUÍMICA 22/01/2019 16:00 - 19:00
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BIOQUÍMICA 23/01/2019 16:00 - 19:00
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física   OPTATIVA BIOQUÍMICA 18/06/2019 09:00 - 12:00
21531 - Bioquímica de l'Envelliment   OPTATIVA BIOQUÍMICA 19/06/2019 09:00 - 12:00
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions   OPTATIVES BIQ 23/01/2019 09:00 - 12:00
21534 - Genètica Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 17/06/2019 16:00 - 19:00
21535 - Endocrinologia   OPTATIVA BIOQUÍMICA 18/06/2019 16:00 - 19:00
21537 - Nutrició Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 19/06/2019 16:00 - 19:00
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BQ 13/06/2019 16:00 - 19:00
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BQ 05/07/2019 09:00 - 12:00