Grau

240 crèdits - Facultat de Ciències

Grau de Bioquímica. Quart curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21146 - English for Science   GBIQ 02/02/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21146 - English for Science   GBIQ 29/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 25/01/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
21518 - Fisiologia Humana   GRAU BIOQUÍMICA 26/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 29/01/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
21519 - Anàlisis Microbiològiques   BIOQUÍMICA 27/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 31/01/2018 16:00 - 20:00
 • Beatriu de Pinós Aula 01
 • Beatriu de Pinós Aula 01
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica   GRAU BIOQUÍMICA 28/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 23/01/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
21521 - Bioquímica dels Aliments   GRAU BIOQUÍMICA 25/06/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21522 - Patologia Molecular   GRAU BIOQUÍMICA 04/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-11
21522 - Patologia Molecular   GRAU BIOQUÍMICA 02/07/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències   GRAU BIOQUÍMICA 06/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències   GRAU BIOQUÍMICA 04/07/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 21/06/2018 09:00 - 20:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 21/06/2018 16:00 - 20:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 22/06/2018 09:00 - 20:00
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica   GRUP 1, 2S, GBIQ 22/06/2018 16:00 - 20:00
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 14/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21525 - Bioquímica Industrial   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-17
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer   OPTATIVA BIOQUÍMICA 01/02/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer   OPTATIVA BIOQUÍMICA 29/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BIOQUÍMICA 02/02/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-07. Enllaç
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular   OPTATIVA BIOQUÍMICA 29/06/2018 16:00 - 20:00
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física   OPTATIVA BIOQUÍMICA 13/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21531 - Bioquímica de l'Envelliment   OPTATIVA BIOQUÍMICA 14/06/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21531 - Bioquímica de l'Envelliment   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions   GRUP 1, 1S, GBIQ 01/02/2018 09:00 - 13:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-02
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions   GRUP 1, 1S, GBIQ 29/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21533 - Enginyeria Genètica   OPTATIVA BIOQUÍMICA 02/02/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-18
21533 - Enginyeria Genètica   OPTATIVA BIOQUÍMICA 29/06/2018 16:00 - 20:00
21534 - Genètica Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 12/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-19
21534 - Genètica Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21535 - Endocrinologia   OPTATIVA BIOQUÍMICA 13/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-08 Enllaç
21535 - Endocrinologia   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-15
21537 - Nutrició Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 14/06/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-12
21537 - Nutrició Humana   OPTATIVA BIOQUÍMICA 06/07/2018 16:00 - 20:00
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
 • Mateu Orfila i Rotger Aula A-10
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular   GRUP 1, 2S, GBIQ 08/06/2018 16:00 - 20:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular   GRUP 1, 2S, GBIQ 03/07/2018 09:00 - 13:00
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20
 • Guillem Colom Casasnovas Aula A-20