Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

21527. Aplicacions de la Bioquímica Vegetal (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat l'assignatura 21507 - Fisiologia Vegetal

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )