Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

21525. Bioquímica Industrial (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat l'assignatura 21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S

  • Professorat
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GBIQ

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GBIQ