Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

21512. Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat l'assignatura 21500 - Bioquímica
  • cal haver superat l'assignatura 21501 - Laboratori General de Bioquímica

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors