Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau de Bioquímica és formar professionals amb un coneixement de totes les àrees relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular en general i amb l'activitat bioanalítica i biomèdica en particular, professionals que tinguin les eines conceptuals, manuals i tècniques per poder entendre i aplicar aquests coneixements.

Què hi aprendràs?

En el grau s’adquireixen competències perquè el graduat es pugui incorporar al món laboral en les activitats biomèdiques i bioanalítiques. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Es poden considerar dos perfils professionals :

  1. Bioquímica i biomedicina molecular . L'aplicació de les biociències moleculars a l'estudi de la salut i la malaltia, incloent l'estudi molecular dels mecanismes de la malaltia, així com l'escrutini, el diagnòstic, la prevenció i el tractament de malalties humanes:
    • Activitat biomèdica i bioanalítica. A plicació a la medicina clínica de les tecnologies bioquímiques i biotecnològiques, als hospitals, laboratoris d'anàlisis farmacèutiques i clíniques, centres d'investigacions sanitàries, i indústries relacionades.
    • Biotecnologia sanitària. Descobriment i desenvolupament de nous productes i serveis a les indústries del sector biotecnològic sanitari, biofarmacèutic i altres àrees similars, així com en centres d'investigacions sanitàries, biomèdiques i biotecnològiques.
  1. Investigació i docència . Inclou dos àmbits diferents:
    • Investigació i docència superior. A les universitats, els centres públics i privats de recerca científica i tecnològica i departaments de R+D+I d'empreses dels sectors farmacèutic, biotecnològic, analític i instrumental, i altres àrees similars.
    • Docència a l'ensenyament secundari. Aquest grau proporcionarà la formació necessària per a la docència (a l'ESO i al batxillerat) a l'àrea de ciències experimentals (Naturals, Física, Química) i de la vida (Biologia).

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències
Cap d'estudis: Ana María Proenza Arenas
60 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,56€ (*)
Cost total de 1r curs de 1a matrícula amb taxes incloses per a menors de 28 anys 1.281,32€ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2017-18

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger