Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

22456. Gestió d'Empreses Agroalimentàries (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

  • Professorat
   Antoni Serra Serra
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM

  • Professorat
   Antoni Serra Serra
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Primer semestre

 • (8) - GRUP 8, 1S, GEAM