Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

21242. Internacionalització de l'Empresa (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura no oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )