Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

20602. Introducció als Mercats i Operacions Financeres (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

  • (34) - GRUP 34, 1S, GATU

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

  • (34) - GRUP 34, 1S, GATU

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

  • (34) - GRUP 34, 1S, GATU