Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

306 crèdits - Facultat de Turisme

20534. Direcció Financera de l'Empresa Turística (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )