Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret

21204. Direcció de Producció i Operacions (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2018-19 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

  • (33) - GRUP 33, 1S, GAID

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre