Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret

20491. Pràcticum (2017-18)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre