Accés amb el títol de tècnic superior

Convocatòria 2017

Els alumnes en possessió de les titulacions de tècnic superior i tècnic esportiu superior tenen accés directe als estudis universitaris oficials de grau.

Els alumnes que vulguin millorar la seva nota d’admissió es poden examinar, almenys, de dues matèries del bloc de les assignatures de troncals d’opció de la PBAU.

La Conselleria d’Educació i Universitat i la UIB treballen conjuntament per publicar una normativa que desenvolupi l’organització d’aquesta prova.

Matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals segons modalitat

Paràmetres de ponderació

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris de grau

Normativa aplicable

Convocatòries anteriors al 2017