Procés d'admissió als estudis de grau 2016-17

Convocatòries de juny

.

AVÍS:
Les convocatòries de places no són excloents. No obstant això, una persona només pot ser admès a un grau cada any i, en cas que es presenti a més d’una convocatòria només serà admès per una d’elles i en aquest cas tenen prioritat les convocatòries de canvi d’estudis i d’estudis estrangers sobre la convocatòria general.

Informació d'interès