Procés d'admissió als estudis de grau 2016-17

Seguiu la #PreinscripcioUIB a Twitter.

Segona preinscripció extraordinària de places vacants d'octubre

- Oferta de places -

 • Sol·licitud: presentant una instància presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i Seus universitàries de Menorca i d'Evissa i Formentera.
 • Termini: fins al dimarts 11 d'octubre a les 14 hores.
 • Adjudicació de places: dia 13 d'octubre. Consultau la llista d'admesos
 • Matrícula: fins al dimarts 18 d'octubre, presencialment als serveis administratius corresponents
 • Més informació:
  • Telèfon: 971 10 10 70
  • Correu electrònic: alumnes@uib.cat

Preinscripció extraordinària de places vacants d'octubre

- Oferta de places -

 • Sol·licitud: presentant una instància presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i Seus universitàries de Menorca i d'Evissa i Formentera.
 • Termini: del 3 d'octubre al 5 d'octubre a les 14 hores.
 • Adjudicació de places: Consultau la llista d'admesos.
  • Matrícula: Fins al dilluns dia 10 d'octubre al centre corresponent.
 • Més informació:
  • Telèfon: 971 10 10 70
  • Correu electrònic: alumnes@uib.cat

Convocatòries de juny

 

.

AVÍS:
Les convocatòries de places no són excloents. No obstant això, una persona només pot ser admès a un grau cada any i, en cas que es presenti a més d’una convocatòria només serà admès per una d’elles i en aquest cas tenen prioritat les convocatòries de canvi d’estudis i d’estudis estrangers sobre la convocatòria general.

Informació d'interès