Prova d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys

Convocatòria de març, curs 2016-17

No es pot consultar la distribució d'aquesta prova per aquesta convocatòria i any acadèmic.