Matrícula per a l'any acadèmic 2014-15

- guia ràpida per facilitar el procés de la teva matrícula -

Tots els alumnes que es vulguin matricular d'algun estudi a la UIB, ho han de fer seguint el procés d'automatrícula a través d'UIBdigital:

Alumnes de nou ingrés:

Alumnes que continuen estudis:

 • Del 4 de setembre (a les 9h) al 7 d’octubre (a les 21h)

*Els alumnes admesos i que estan pendents de l'obtenció de plaça a una altra universitat podran realitzar una matrícula provisional als serveis administratius, dins el termini corresponent, presentant el resguard de sol·licitud de plaça a una altra universitat.

Avís: els alumnes que tenen resolta la condició d'alumne a temps parcial s'han de matricular presencialment als serveis administratius corresponents.

Procediment

 Suport a la matrícula

 • Enviar un missatge a través del formulari de suport que hi ha a l'enllaç "Suport" al peu de cada pàgina d'UIBdigital o a <suport.uibdigital@uib.es>
 • Serveis administratius
 • Servei d'Informació: ordinadors a disposició dels alumnes, suport i problemes generals
 • Punts d'ajuda
  • Lloc: als edificis Gaspar M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda, Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull
  • Dates
   • Del 15 al 30 de juliol
   • Del 24 de setembre al 3 d'octubre
  • Horari
   • De dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores
   • Horabaixes (de 16 a 18 hores). Només els dies
    • 17, 24 i 29 de juliol
    • 25 de setembre
    • 2 d'octubre
  • Suport: fotografia per a la targeta / Informació de la targeta / Informació sobre el procés d'automatrícula / Configuració de Wifi / Altra informació

Informació d'interès (enllaços relacionats)

- guia ràpida per facilitar el procés de la teva matrícula