Accés amb el títol de batxiller i tècnic superior

Convocatòria 2016

Dates de la prova
 • Convocatòria de juny
  • Dies 7, 8 i 9 de juny de 2016
 • Convocatòria de setembre
  • Dies 7, 8 i 9 de setembre de 2016
Horari i punts d'examen
 • Consultau els horaris, llocs i norma de coincidència d'exàmens de la prova d'accés
  • Horaris i llocs de les proves
  • Quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts o de Música, la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Distribució d'alumnes per aules
  • Un cop tinguem la distribució d'alumnes feta, la farem pública a la web de la UIB. Heu de comprovar el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca. Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.
Resultats de la prova
 • Convocatòria de juny
  • Resultats de la prova: previsiblement el 16 de juny per UIBdigital.
  • Obtenció de paperetes: dia 20 de juny ho podreu sol·licitar per UIBdigital si heu de demanar plaça a una altra universitat
  • Revisions: del 16 al 18 de juny per UIBdigital
  • Consulta resultat revisions: previsiblement el 28 de juny per UIBdigital
  • Obtenció de paperetes de les revisions: 28 de juny per UIBdigital
  • Sol·licituds de reclamacions a les dobles correccions: presencialment els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol
  • Resultats de les reclamacions a les dobles correccions: es comunicarà per correu certificat
  • Sol·licituds per veure els exàmens: presencialment els dies 8, 11 i 12 de juliol
 • Convocatòria de setembre
  • Resultats de la prova: previsiblement el 14 de setembre per UIBdigital.
  • Obtenció de paperetes: 20 de setembre per UIBdigital
  • Revisions: del 15 al 18 de setembre per UIBdigital
  • Consulta resultat revisions: previsiblement el 22 de setembre per UIBdigital
  • Obtenció de paperetes de les revisions: (pendent) per UIBdigital
  • Sol·licituds de reclamacions a les dobles correccions i sol·licituds per veure els exàmens: presencialment del 26 al 28 de setembre
  • Resultats de les reclamacions a les dobles correccions: es comunicarà per correu certificat