Accés amb el títol de batxiller i tècnic superior

Convocatòria 2016

Matrícula de la prova
 • Convocatòria de setembre
  • Prematrícula (Termini tancat)
Dates de la prova
 • Convocatòria de setembre
  • Dies 7, 8 i 9 de setembre de 2016
Horari i punts d'examen
 • Consultau els horaris, llocs i norma de coincidència d'exàmens de la prova d'accés
  • Horaris i llocs de les proves
  • Quan hi hagi una coincidència d’horari de diverses matèries, l’alumne s’examinarà a l’hora indicada de la primera matèria per ordre alfabètic, llevat de les matèries d’Arts o de Música, la prova de les quals s’ha de fer a l’hora programada. Per examinar-se de la resta de matèries, el tribunal informarà l’alumne, perquè es pugui examinar durant els tres dies en què es fa la prova d’accés.
 • Distribució d'alumnes per aules nou
  • Previsiblement, la distribució d'alumnes estarà disponible el dimarts 6 de setembre. La farem pública a la web de la UIB. Heu de comprovar el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca. Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.
Resultats de la prova
 • Convocatòria de setembre
  • Resultats de la prova: previsiblement el 14 de setembre per UIBdigital
  • Obtenció de paperetes: 19 de setembre per UIBdigital
  • Revisions: del 14 al 16 de setembre per UIBdigital
  • Consulta resultat revisions: previsiblement el 23 de setembre per UIBdigital
  • Obtenció de paperetes de les revisions: el 23 de setembre per UIBdigital
  • Sol·licituds de reclamacions a les dobles correccions i sol·licituds per veure els exàmens: presencialment del 26 al 28 de setembre
  • Resultats de les reclamacions a les dobles correccions: es comunicarà per correu certificat