Història de la Filosofia

 

Informació de la matèria

En preparació

Professor designat per la universitat

Dr. Pau Frau Burón
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 30 24
Contacte