Fonaments de l'Art II

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

BLOC 1-BLOC 3

 • Analitza el sentiment romàntic i la seva relació amb l’art.
 • Sospesa la importància de l’obra pictòrica de Caspar David Friedrich, John Constable i William Turner.
 • Analitza la pintura romàntica francesa de Théodore Géricault, Eugène Delacroix i Antoine-Jean Gros.
 • Comenta el quadre Rai de la «Medusa» de Géricault. Valora’n la base històrica i el resultat plàstic.
 • Reconeix l’obra pictòrica de Goya: gravats, retrats de cort i pintures negres.
 • Comenta la música romàntica: Beethoven. Obres principals.
 • Descriu les principals creacions de Cézanne.
 • Identifica els quadres més representatius de: Manet, Monet, Pisarro i Sisley.
 • Identifica la tècnica pictòrica dels fauves. Analitza alguna obra de Matisse.
 • Analitza l’art de Van Gogh.
 • Analitza la concepció visual de l’art cubista. Picasso cubista.
 • Explica la importància del cartell publicitari. Explica l’obra gràfica de Jules Chéret.
 • Explica el cartell i l’obra gràfica d’Henri de Toulouse-Lautrec.

BLOC 2-BLOC 4

 • Què varen ser i què varen significar les exposicions universals (no entrarà a l’examen, però cal fer-ne menció a classe).
 • Escultura: Rodin.
 • Orígens de la fotografia: Talbot, J. N. Niepce, L. M. Daguerre.
 • Descriu el context general on va sorgir la cinematografia i els seus pioners: els germans Lumière, Méliès. Evolució vers el cinema narratiu. D. W. Griffith.
 • Explica el modernisme a Europa: Art Nouveau, Jugendstil.
 • Compara l’obra arquitectònica d’Antoni Gaudí i Victor Horta.
 • Mobiliari modernista (més que del mobiliari en si cal parlar de l’edifici com a contenidor de les arts aplicades: ceràmica, ferro, paper pintat, mobiliari, vitralls…).

BLOC 5

 • Relaciona les idees sobre la psicoanàlisi de Sigmund Freud i les creacions surrealistes, especialment amb Salvador Dalí.
 • Explica les principals característiques del moviment surrealista. Aquí feu esment al surrealisme com a moviment en altres arts, i en concret al cinema. Així no fa falta concretar tant amb directors, però sí esmentar que les avantguardes, totes, varen experimentar amb el cinema. Si voleu, podeu posar algun exemple concret, si us ajuda per explicar-ho.
 • Comenta les obres surrealistes de Joan Miró.
 • Analitza les obres en arquitectura, pintura i mobiliari dels neoplasticistes: Piet Mondrian, Theo van Doesburg.
 • Analitza la importància del ballet rus utilitzant l’obra de Sergei Diaghilev i Nijinski (vàrem quedar que no entrava a l’examen).
 • Explica les característiques generals del jazz.

BLOC 6

 • Analitza i compara l’escultura de Constantin Brancusi i Pablo Gargallo. Podríeu fer un esment a la desmaterialització de l’obra d’art a les avantguardes, ruptura de límits entre les arts: escultures de Picasso.

BLOC 9

 • Comenta les claus de l’arquitectura funcional.
 • Identifica les principals creacions arquitectòniques de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright i Le Corbusier.
 • Relaciona l’escola alemanya Bauhaus amb el disseny industrial.

Criteris generals d'avaluació

 • Capacitat expositiva de l’alumne
 • Utilització del vocabulari tècnic, precisió terminològica
 • Capacitat de relacionar conceptes, de conèixer influències de determinats moviments artístics en altres
 • Capacitat d’analitzar una imatge i extreure’n les característiques generals del moviment
 • Situar cronològicament els diferents moviments artístics, així com fites destacades en la història de l’art (per exemple, any de la primera projecció pública de cinema, any de la primera fotografia…)

 Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Brotons Capó
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 20 76
Contacte