Arts Escèniques

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

En preparació

Criteris generals d'avaluació

En preparació

Informació addicional de la matèria

En preparació

Professor designat per la universitat

Sr. Joan Ramírez Mesas
IES Baltasar Porcel
Adreça electrònica: joanramirezmesas@gmail.com