Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

Convocatòria de juny, curs 2016-17

No es pot consultar la distribució d'aquesta prova per aquesta convocatòria i any acadèmic.