Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat

Convocatòria de setembre, curs 2016-17

Consulta de localització de les proves
Identificador :
Cercau per DNI/NIF, targeta de resident o número de passaport