Informació de les matèries (convocatòries anteriors al 2017)

En aquesta pàgina trobareu informació sobre les matèries de la PAU, com també els criteris generals de correcció i models d'exàmens de distintes convocatòries.

Matèries comunes

Matèries de modalitat de 2n de Batxillerat

Matèries per a la part específica de la prova d'accés tant per a alumnes de Batxillerat com per a tècnics superiors.

                                

Models d'exàmens i criteris generals de correcció

 

:

:

Seleccioneu una matèria i un any acadèmic.

Si teniu algun problema amb la visualització dels exàmens o si teniu algun suggeriment, ens ho podeu comunicar a l'adreça electrònica següent: salumnes.proves-acces@uib.es