Persones més grans de quaranta anys amb experiència laboral o professional acreditada

Descripció

S'inclouen en aquesta via persones més grans de quaranta anys amb experiència laboral o professional acreditada en relació amb un ensenyament amb el qual superin el procediment d’accés. Aquest accés és vàlid únicament per al grau per al qual s’hagi superat el requisit. Les persones que hagin participat en aquest procediment d'accés i tinguin plaça adjudicada no sol·liciten plaça en la convocatòria d'admissió. Només hauran de formalitzar la matrícula en el termini establert.

Nota d'accés

  •  Serà la nota del resultat de la fase de valoració un cop superat el procediment d'accés.

Documentació

  • No cal presentar cap document.