Assignatures de formació internacional impartides en anglès

Any acadèmic 2017-18

Aquests cursos s’ofereixen a:
  • Alumnat UIB de les titulacions de grau
  • Alumnat que rep la UIB en el marc dels programes de mobilitat

Codi

Nom del curs

Crèdits

Professor/a

Període

Observacions

30013

Enhancing your English with British culture

6 ECTS

Marta Villalba

1r semestre

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
30020 Information research in social sciences 6 ECTS Rubén Comas 1r semestre No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.

 

30019

Tourism, economic engine: Minimal story from Balearic Islands

6 ECTS

Carles Manera

2n semestre

No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
 
30021

Society, Conflict Management and Education in Europe

Cancel·lada

6 ECTS

Joan Amer

Margarita Vives

2n semestre No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.
 
30022 UIB English Theatre Company 6 ECTS Juan José Bermúdez 2n semestre No s’assignaran crèdits ECTS a l’alumnat UIB dels graus de Química, Biologia, Bioquímica i Física.

Més informació

  • Tots els cursos tenen 6 ECTS
  • Matrícula als serveis administratius dels teus estudis
  • Ha d'haver un mínim de 10 alumnes matriculats per impartir-se