Convocatōria de grācia d'assignatures extingides de plans d'estudis antics

This language version doesn't exist

Qui

QUI/QUIEN

Alumnes de plans antics que hagin esgotat totes les convocatòries per superar una o més assignatures que s'extingeixen, si només els queden pendents com a màxim 12 crèdits (o dues assignatures) del total de crèdits que haurien d'haver superat del curs que s'extingeix (exceptuant els crèdits destinats al Projecte de Fi de Carrera o a les pràctiques externes obligatòries).
 

On

QUI/QUIEN

Als serveis administratius corresponents. 

Quan

CUANDO/QUAN

Fins el 22 de desembre.

 

 

Cost

cost/e

El 25 per cent de la matrícula ordinària dels crèdits de l'assignatura de la qual es demana la convocatòria.


 

Com

L’alumne ha de presentar una sol·licitud general adreçada al degà o director d'escola.

Requisit

Que només els quedin 12 crèdits pendents (o dues assignatures) del curs que s'extingeix.

 

Resolució

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Contacte

Serveis administratius.

Observacions

El professor responsable d’atendre i avaluar els alumnes de les assignatures sense docència serà el professor que era responsable de l’assignatura el darrer any acadèmic que es va impartir amb docència. Si no és possible, el que designi el consell de departament corresponent, que respectarà els continguts del programa de l’assignatura del darrer any que es va impartir amb docència i, sempre que sigui possible, les condicions d’avaluació. En cas que l’estudiant sol·liciti una correcció per tribunal, el director del departament constituirà un tribunal de tres professors per fer aquesta tasca. En tot cas, l’acta se signarà sempre abans del 30 de juny de l’any següent a l’extinció de l’assignatura objecte de la convocatòria de gràcia.

Més informació

Reglament acadèmic (FOU 429).