Accés amb el títol de tècnic superior o equivalent

This language version doesn't exist

Tenen accés als estudis universitaris oficials de grau, les persones en possessió de les titulacions següents:

  • Tècnics superiors de formació professional
  • Tècnics esportius superiors
  • Tècnics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny
  • Títols, diplomes o estudis homologats declarats equivalents

Els qui vulguin millorar la seva nota d’admissió es poden examinar de les matèries del bloc d'admissió de la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU).

Avís

Segons l'acord normatiu del 20 de febrer de 2017 pel qual es regula l'accés i l'admissió als ensenyaments oficials de grau, a partir de l'admissió 2018/19 a l'ordre de prelació tendran preferència les sol·licituds amb títol de tècnic superior adscrit a la branca de coneixement del grau.

Consultau a l'annex 2 les vinculacions entre els títols i les branques de coneixement de grau.

This language version doesn't exist

Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat

 
This language version doesn't exist

Convocatòria 2018

En breu actualitzarem aquest contingut. Disculpau les molèsties.

This language version doesn't exist

Altra informació d'interès

 
This language version doesn't exist

suport