Prova d'accés per als més grans de 45 anys

This language version doesn't exist

Informació de la prova d'accés

Requisits

  • Tenir 45 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
  • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

Dades de la prova

 
This language version doesn't exist

Convocatòria 2018

Prova escrita

 
This language version doesn't exist

Entrevista personal

 
This language version doesn't exist

Recollida dels resultats finals

Els alumnes que vulguin la targeta amb les qualificacions poden recollir-la personalment a partir de dia 5 de maig de 2018 a:

Recordau que no necessitau aquesta targeta per formalitzar la preinscripció perquè la vostra qualificació ja està inclosa a la base de dades.

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un nombre de places d’un 1,5 per cent de les disponibles per als candidats aptes prioritzant la qualificació final obtinguda.

Altres dades