Prova d'accés per als més grans de 25 anys

This language version doesn't exist

Informació de la prova d'accés

Requisits

  • Tenir 25 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
  • Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Dades de la prova

 
This language version doesn't exist

Convocatòria 2018