Accés amb el títol de batxiller o equivalent

This language version doesn't exist

Les persones en possessió del títol de batxiller tenen accés als estudis universitaris oficials de grau:

 
This language version doesn't exist

Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat

 
This language version doesn't exist

Convocatòria juny 2017

 
This language version doesn't exist

Convocatòria setembre 2017

 
This language version doesn't exist

Altra informació d'interès