Accés i admissió

This language version doesn't exist

Requisits d'accés als estudis de grau

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir al manco un dels següents requisits:

Admissió als estudis de grau

This language version doesn't exist

Per poder cursar un estudi de grau, a més de tenir un requisit d’accés, cal tenir admissió mitjançant un dels següents procediments:

Convocatòries

This language version doesn't exist

Compatibilitat entre procediments

Els candidats que compleixin els requisits d'accés per més d'un procediment d'admissió poden fer-ne ús perquè són compatibles entre ells. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau (o programa combinat d'estudis oficials) i seu en un any acadèmic i l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d’estudis, i finalment, per a places generals.

Accés directe

Informació relacionada

Suport

suport