Doctoral Degree in Education (TEDU)

Academic year 2017-18

What is it?

El programa de doctorat en Educació es dirigeix ??a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en educació, que desemboca en la tesi doctoral. Queda focalitzat tant en l'àmbit de l'educació formal com en el de l'educació no formal.

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en educació.

Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per la qualitat de la recerca doctoral. Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

L'objectiu del programa de Doctorat en Educació és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de l'educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva (Didàctica, curricular, Social, Metodològica, Històrica, Institucional, Professional, Tecnològica, Antropològica, Comparada, etc.).

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes.

The doctorate programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the results section.

Imatge estudis
Social and Legal Sciences
Certification coordinator Dr Bernat Sureda Garcia
Double PhD degree (See the technical details for more details)
Corresponding centre Doctoral School
Precio de la tutela por año académico €210.00
Precio de la tutela y conceptos administrativos por año académico €270.60

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Doctoral School with the following form or at (+34) 971 17 2498