Calendari acadèmic pels estudis de postgrau

Any acadèmic 2017-18

This language version doesn't exist

A l'Acord normatiu 12128/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2017-18, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

This language version doesn't exist

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
  • Vacances de Pasqua: del 29 de març al 6 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2017. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.
     

Any acadèmic 2016-17

This language version doesn't exist

A l'Acord normatiu 11820/2016, de 18 de març, pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2016-17, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

  • Christmas Break: 23rd December 2016 to 6th January 2017 (both inclusive)
  • Easter Break: 13th April to 21st April 2017 (both inclusive)
  • Blessed Ramon Llull Holiday: 28th November 2016. Official holiday at all University centres.
  • All national and regional bank holidays, and those locally stipulated in the municipalities of Palma, Ibiza and Alaior, apply to the centres and facilities located there.